دانشجوی گرامی!
سامانه امور فرهنگی دانشگاه به منظور شناسایی توانمندی‌ها و برنامه‌ریزی متناسب با علایق شما در امور دینی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و فوق‌برنامه طراحی شده است.

تکمیل اطلاعات جهت ثبت در کارنامه فرهنگی الزامیست!'

انصراف